Connector ขั้วแปลง,ขั้วต่อ
แบบฟอร์มการใช้วิทยุสื่อสาร
dot


  [Help]
dot


ร้านขายวิทยุสื่อสาร
คิวอาร์โค้ด

 สายด่วน โทร 086-3555810

วิทยุสื่อสารราคาไม่เกินสองพัน
วิธีการชำระเงิน


จำหน่าย Connector ขั้วแปลง,ขั้วต่อ,ขั้วBNC อุปกรณ์เสริมวิทยุสื่อสาร
View :   Sort :

ก่อนหน้า12345ถัดไป
พบสินค้า 46 รายการ
ปลั๊ก BNC ท้ายขัน บวก ลบ ศูนย์รวม ปลั๊ก BNC ย่านลาดพร้าว รามคำแหง มีนบุรี
 view
รหัส : ปลั๊ก BNC ท้ายขัน บวก ลบ
ปลั๊ก BNC ท้ายขัน บวก ลบ
ปลั๊ก BNC ท้ายขัน บวก ลบ

ปลั๊ก DC ท้ายขัน บวก ลบ ตัวเมีย ศูนย์รวม ปลั๊ก DC ทุกแบบ ย่านลาดพร้าว รามคำแหง มีนบุรี
 view
รหัส : ปลั๊ก DC ท้ายขัน บวก ลบ ตัวเมี
ปลั๊ก DC ท้ายขัน บวก ลบ ตัวเมีย
ปลั๊ก DC ท้ายขัน บวก ลบ ตัวเมีย

ปลั๊ก DC ท้ายขัน บวก ลบ ตัวผู้ ร้านจำหน่าย สายปลั๊ก ขั้วปลั๊ก สำหรับวิทยุสื่อสาร ย่านลาดพร้าว รามคำแหง มนีบุรี
 view
รหัส : ปลั๊ก DC ท้ายขัน บวก ลบ ตัวผู้
ปลั๊ก DC ท้ายขัน บวก ลบ ตัวผู้
ปลั๊ก DC ท้ายขัน บวก ลบ ตัวผู้

ขั้วแปลง PL259 ออก BNC ตัวผู้ งอ90 ศูนย์จำหน่าย ขั้วแปลง ข้อต่อ ขั้วต่อ สำหรับวิทยุสื่อสารและสายนำสัญญาณทุกชนิด ย่านลาดพร้าว รามคำแหง มีนบุรี
 view
รหัส : ขั้ว PL259 ออก BNC ตัวผู้ งอ90
ขั้ว PL259 ออก BNC ตัวผู้ งอ90
ขั้วแปลง PL259 ออก BNC ตัวผู้ งอ90

ขั้ว BNC แกนใน สำหรับวิทยุสื่อสาร Spender tc751h , tc741h ร้านจำหน่าย ขั้วแปลง ข้อต่อ สำหรับวิทยุสื่อสาร และสายนำสัญญาณทุกชนิด ย่านลาดพร้าว รามคำแหง มีนบุรี
 view
รหัส : ขั้วBNC แกนใน สำหรับวิทยุสื่อส
ขั้วBNC แกนใน สำหรับวิทยุสื่อสาร Spender tc751h , tc741h
ขั้ว BNC แกนใน สำหรับวิทยุสื่อสาร Spender tc751h , tc741h

ขั้วแปลง N TYPE ตัวผู้ ออก PL258 ตัวเมีย ศูนย์รวม ขั้วแปลง ข้อต่อ Connector ย่านลาดพร้าว รามคำแหง มีนบุรี
 view
รหัส : ขั้วแปลง N TYPE ตัวผู้ ออก PL2
ขั้วแปลง N TYPE ตัวผู้ ออก PL258 ตัวเมีย
ขั้วแปลง N TYPE ตัวผู้ ออก PL258 ตัวเมีย

ขั้ว PL ตัวหนอนต่อตรง แบบสั้น ศูนย์รวม ขั้วแปลง ขั้วต่อ ข้อต่อ Connector สำหรับวิทยุสื่อสารและสายนำสัญญาณ ทุกชนิด ย่านลาดพร้าว รามคำแหง มีนบุรี
 view
รหัส : ขั้ว PL ตัวหนอนต่อตรง แบบสั้น
ขั้ว PL ตัวหนอนต่อตรง แบบสั้น
ขั้ว PL ตัวหนอนต่อตรง แบบสั้น

ขั้ว PL หนอนต่อตรง แบบยาว ศูนย์จำหน่าย ข้อต่อ ขั้ว ขั้วต่อ ขั้วแปลง สายนำสัญญาณทุกชนิด ย่านลาดพร้าว รามคำแหง มีนบุรี
 view
รหัส : ขั้ว PL หนอนต่อตรง แบบยาว
ขั้ว PL หนอนต่อตรง แบบยาว
ขั้ว PL หนอนต่อตรง แบบยาว

ขั้ว PL259 เข้าสาย RG58 ร้านขายขั้วแปลง ข้อต่อ ขั้วต่อ Connector ย่านลาดพร้าว รามคำแหง มีนบุรี
 view
รหัส : ขั้ว PL259 เข้าสาย RG58
ขั้ว PL259 เข้าสาย RG58
ขั้ว PL259 เข้าสาย RG58 สำหรับสายนำสัญญาณวิทยุสื่อสาร

ขั้ว PL259 เข้าสาย 5DFB สำหรับสายนำสัญญาณวิทยุสื่อสาร ศูนย์รวม ขั้วแปลง ข่อต่อ ทุกชนิด ย่านลาดพร้าว รามคำแหง มีนบุรี
 view
รหัส : ขั้ว PL259 เข้าสาย 5DFB
ขั้ว PL259 เข้าสาย 5DFB
ขั้ว PL259 เข้าสาย 5DFB สำหรับสายนำสัญญาณวิทยุสื่อสาร


ก่อนหน้า12345ถัดไป